Beutazás Magyarországra


Letölthető tájékoztató (pdf)


A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

Vízummentes beutazás (90 napot meg nem haladó időtartamra)
- Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU-, illetve EGT-tagállamok állampolgárai, valamint egyes országok állampolgárai illetve az állampolgárok és országok külön meghatározott köre (részletek a letölthető pdf dokumetumban). Vízummentesek az EGT-tagállamok állampolgárainak családtagjai, amennyiben rendelkeznek az EGT-állampolgár családtagja számára kiállított tartózkodási kártyával, vagy valamely schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel.

Vízumkötelezett külföldiek beutazása Magyarországra (90 napot meg nem haladó időtartamra)
A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól, s amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

A schengeni vízumkiadás alapvető szabályai

Schengeni vízumtípusok:
- repülőtéri tranzit vízum (A): a repülőtér nemzetközi zónájába történő belépésre és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig való tartózkodásra jogosít.
- tranzit vízum (B): egyszeri, kétszeri vagy többszöri, alkalmanként 5 napot meg nem haladó átutazásra jogosít.
- rövid távú tartózkodásra jogosító beutazóvízum (C): egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra, és megszakítás nélküli tartózkodás esetén a beutazástól számított legfeljebb 90 napig, megszakítás esetén az első beutazás időpontjától számított 6 hónapon belül összesen 90 napig terjedő tartózkodásra jogosít.

Figyelem! A Ferihegy 1 és 2 terminál közötti, vagy a Ferihegy 1-en belüli átszálláshoz átutazóvízumot kell beszerezni!

Hol kell benyújtani a vízumkérelmet?
A schengeni vízum iránti kérelmet annak a tagállamnak a külképviseletén kell benyújtani, mely ország a látogatás fő úti célja (ha a több országot is érintő látogatások egyforma vagy közel egyforma hosszúak, akkor a meghatározó tényező az első úti cél, vagyis az az ország, ahol a kérelmező első ízben lép be a schengeni területre). A szabályok értelmében tehát magyar külképviseleten schengeni vízum iránti kérelmet az a kérelmező nyújthat be, akinek fő úti célja Magyarország.

A határállomásokon főszabály szerint nincsen vízumkiadás, erre csak az EGT-állampolgárok családtagjai esetében kerülhet sor, más külföldiek esetében pedig csak egészen kivételes körülmények között (pl. meghalt családtag temetésére utazik be, s igazolni tudja, hogy nem volt lehetősége előzetesen vízumot felvenni.)

Vízumdíjak 2007. december 21-től
Repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum vagy rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum: 60 EUR
Szezonális munkavállalási vízum: 40 EUR

Alapvető díjmentességi kategóriák
- 14 év alatti, a szülő útlevelébe bejegyzett gyermek: díjmentes
- EGT állampolgár családtagja: díjmentes
- 6 év alatti, saját útlevéllel utazó gyermek: díjmentes
- 5 főnél nagyobb gyermekcsoport tagja: díjmentes
- kutatók: díjmentes

További díjkedvezmények
Egyes országok állampolgárai vonatkozásában további díjkedvezményekre (35 eurós vízum-díj) adnak lehetőséget az Európai Közösségek által kötött kétoldalú vízumkönnyítési megál-lapodások. Kérjük, hogy ezek részleteiről az adott államokban lévő, ill. az oda akkreditált magyar külképviseletekhez forduljanak további információért. Az érintett országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Moldova, Szerbia, Oroszország, Ukrajna.

HOSSZÚ TÁVÚ TARTÓZKODÁS
A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör, tehát nincs egységes gyakorlat a schengeni tagállamok között. A Magyarországra, hosszabb távra beutazni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be. Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kap.

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum:
a) tartózkodási vízum, amely egyszeri vagy többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén; érvényességi ideje legfeljebb egy év,
b) szezonális munkavállalási vízum, amely egyszeri vagy többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos szezonális munkavállalási célú tartózkodásra jogosít; érvényességi ideje legfeljebb egy év,
c) nemzeti vízum, amely - nemzetközi szerződés alapján - többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén, érvényességi ideje legfeljebb öt év.

Az EGT/svájci állampolgár vízumkötelezett, szabad mozgás jogával rendelkező családtagja 90 napon túli beutazási szándék esetén is C vízummal jogosult belépni, s legkésőbb a belépéstől számított kilencvenharmadik napon tartózkodási kártyát kell kérelmeznie a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális BÁH igazgatóságnál.

A rövid távú tartózkodás esetén a vízummentes országok állampolgárai (lásd fentebb, a "Vízummentes beutazás" alcímnél), vagy a velük együtt utazó más, vízumkötelezett állampolgárok, amennyiben 90 napot meghaladó időre szeretnének beutazni Magyarországra, 2007. december 21. után tartózkodási engedély kérelmüket alanyi jogon, Magyarországon, közvetlenül a BÁH illetékes regionális igazgatóságán is beadhatják.

A fentieken kívül szintén benyújthatják a BÁH regionális igazgatóságain a tartózkodási kérelmüket azok, akik esetében
- a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény - így különösen családegyesítés vagy gyógykezelés - indokolja;
- a három hónapot meghaladó tartózkodás célja kutatás;