Magyarország határai


Magyarország határszakaszai közül a schengeni szerződés hatálybalépését követően:
1 – „ belső ” határnak minősül, ezért megszűnik a határellenőrzés a magyar-osztrák, a magyar-szlovák és a magyar-szlovén határszakaszon,
2 – „külső” határnak minősül, ezért változatlan marad a határellenőrzés rendje a magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát szakaszon.