Schengeni Információs Rendszer (SIS)


Letölthető tájékoztató (pdf)


A SIS az az információs rendszer, amelyet a schengeni együttműködés résztvevői alkalmaznak a térség bűnüldözési célú információcseréjére, illetve, hogy az illegális migráció elleni fellépést szolgáló információcsere megfelelő hatékonysággal működhessen.

A SIS nemcsak a bűnüldöző szervekkel tartja majd a kapcsolatot, hanem az elveszett, ellopott, megsemmisült hivatalos okmányok felkutatása érdekében az idegenrendészeti hatóságokkal, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervével, a központi útiokmány-nyilvántartó szervvel, valamint a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervvel is. Az adatvédelmi biztos az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján ellenőrzi és vizsgálja az adatkezelés jogszerűségét.

A schengeni tagság követelménye volt egy önálló, az államhatárról szóló törvény. Ennek a szakmai rendelkezései pedig beépültek a rendőrségi törvénybe, és ennek keretében a rendőrség eddigi négy szolgálati ága kiegészül egy ötödikkel, a határrendészettel. 2008. január elsejétől határőreink immáron nem 10 millió, hanem félmilliárd ember biztonságáért felelnek a schengeni külső határszakaszok védelmével.

A schengeni térséghez való csatlakozás technikai és intézményi feltételeinek megteremtésével - a Rendőrség és a Határőrség integrációja során kialakuló új rendvédelmi szerv kialakításával és a SIS bevezetésével - lehetővé válik a hatékonyabb, eredményesebb fellépés a közrend, a közbiztonság, a határbiztonság védelme, valamint az illegális migráció területén, egyben takarékosabb és költséghatékonyabb megoldást jelent ezeken a területeken.